Tuesday, August 16, 2016

Fråga till Henrik Edin: finns det "minoritetsfolk"?

Avgående ungliberal ordförande kallar folkviljan för oväsentlig. 

http://www.friatider.se/luf-topp-irrelevant-vad-svenska-folket-tycker

Bra konsumentupplysning om vad Liberalerna (f.d. folkpartiet) står. Men om det inte finns en folkvilja, finns det ett folk?
Finns det ens minoritetsfolk? Om det inte gör det, varför skall de ha speciellt skydd i vår grundlag? 

Vad uttrycket brittiska folkomröstning om EU? En folkvilja eller en massa enskilda individers vilja? 

På försök googlade jag "respektera folkviljan" och fick massor av avsändare, både Sydsvenska Dagbladets huvudledare och vänsterpartiet i Västerås.

Norsk polischef: "Främlingsrädsla är rationellt och befogat"

Referat av artikeln på Breitbart.com som i sin tur refererar en polischefs artikel i en norsk dagstidning:

* Problemet är inte främlingsrädsla utan att inte fler delar den rädsla som finns.

* Politiker offrar kvinnor och barn på asyl- och flyktingdepartementets altare.

* Politiker tävlade om vem som var för högsta siffror för asylinvandring. Precis som i Sverige.

* Mörkandet om asylsökandes brottslighet betecknar han som ett svek mot allmänheten.http://www.breitbart.com/london/2016/08/16/xenophobia-highly-rational-justified-police-chief/

Är Trump en krypto-neocon?

Jag är inte helt glad åt att Trumps kritik mot Nato mildrats sen april.

http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/04/02/donald-trump-tells-crowd-hed-be-fine-if-nato-broke-up/


Jag syftar på innehållet i det tal han höll i Youngstown, Ohio, igår, lyckades hålla utan improvisationer, uppenbarligen ett försök från hans rådgivare att rädda kampanjen och ge den en seriösare framtoning. Förvisso var den utsträckta handen till Ryssland kvar, men jag gillade inte vad som lät som ett indirekt stöd för Irakinvasionen.

http://www.nytimes.com/2016/08/16/us/politics/donald-trump-terrorism.html

Var inte Trump emot den tidigare? Varför anser han då att USA borde stannat kvar? Förvisso kan man vara emot en invasion, men ändå anse att när den väl är genomförd, så måste den avslutas på rätt sätt.
Inte bara lämna det invaderade landet vind för våg.

Vad händer nu med den berömda muren som Mexiko skulle få betala? Kommer även den planen att skrinläggas för mer "realism"?


Monday, August 15, 2016

Risken för krig Ryssland-USA

Vad angår Assad-regimen oss eller USA? Varför skall vi i väst kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter i andra delar av världen? Detta "korståg" mot auktoritära regimer är en global snubbeltråd, som om den fäller t ex USA eller Nato mycket väl kan leda till kärnvapenkrig. 

http://buchanan.org/blog/trolling-war-russia-125363

Det är därför jag hoppas Trump vinner. Hillary är en fortsättning på Obama och Bush. Tala om kontinuitet.

Trumps bästa kort är hans vänliga inställning till Putin. Hans anti-Nato-retorik.

Saturday, August 13, 2016

FN:s definition av folkmord

Observera ordet "delvis" i FN:s definition av folkmord.

Ur Wikipedia;
Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp.
Brottsrubriceringen folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen i följderna av det andra världskriget. Begreppet genocid introducerades och definierades av den polske juristen Raphaël Lemkin. Den definierades som "mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl". År 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är
  1. Att döda medlemmar av gruppen
  2. Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
  3. Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
  4. Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
  5. Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.[1]
Folkmordskonventionen är en del av folkrätten. Förbudet mot folkmord anses förpliktiga även stater som inte ratificerat konventionen. Förbudet är vad man kallar jus cogens.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Det talas om folkmordet på de amerikanska urinvånarna (indianerna). En stor del dog verkligen till följd av strider med vita och till följd av den svält som följde på utrotningen av buffeln, men en stor del överlevde.

En del av anklagelsen om folkmord handlar om att man i reservaten försökte assimilera indianerna, nedvärdera deras kultur och tvinga dem bli kristna (jämför islamiseringen av Svenska Kyrkan, Halal-tv och att Erik Ullenhag 2010 kallade Ramadan en svensk högtid!).

Det finns ett självhat bland vita så kallade anti-rasister. De har lärt sig att det är rätt att hata andra vita för att de är vita och önska att vi skall "blanda mera", dvs. utplåna det typiskt svenska både vad gäller utseende och kultur.

Och att våra folkvalda strävar i samma riktning, innebär att vi svenskar är offer för en folkmordspolitik. Se exemplet nedan med konfiskation av svenska medborgares bostäder för att ge dem till asylsökande.

http://nyheteridag.se/camilla-och-12-ariga-dottern-vraks-av-lidingo-stad-nyanlanda-behover-bostaden/


Toralf fick gå, nu Kent Ekeroth?

SD är som en vattenförsäljare i öknen. Man kan ta vilket pris som helst, för det finns inga konkurrenter, SD har ju monopol på invandringskritik. Men priset för "rumsrenhet" (politisk korrekthet) kan bli för högt.

Men man lever farligt, om man skulle falla till föga för kritiken mot Kent Ekeroth, som tidigare för den mot Toralf Alfsson.

SD kommer inte bli respektabelt vad man än gör. Inte ens om man inleder samarbete med Feministiskt Initiativ. Inte ens då får Jimmie Åkesson vara med i Parlamentet eller På Spåret.
Eller bli inbjuden till "Nobelhögtidligheterna".

Man måste inse att det handlar om pengar och marknadsandelar. Plats vid köttgrytorna. SD är the new kid on the block, och de etablerade vill inte förlora marknadsandelar (jobb) till SD.


I Nazityskland tog man ifrån judarna deras bostäder. I Sverige gör man samma sak mot svenskar.


Nu är väl ändå botten i låg moral nådd, när en omsorgsnämnd ledd av en liberal kvinna (antagligen feminist) säger upp en barnfamilj för att ge deras bostad till "nyanlända".

http://nyheteridag.se/camilla-och-12-ariga-dottern-vraks-av-lidingo-stad-nyanlanda-behover-bostaden/

Man kan bara hoppas att detta drabbar Birgitta Sköld själv. Hon och hennes anhang tycker förstås de är ädla. Besjälade av en hög moral.

Det skandalartade är att Birgitta Sköld och hennes vänner sitter i tryggt bo. De behöver inte
flytta. Tyvärr. Men man kan ju hoppas. Ungefär som Nalin Pekul tvangs flytta eller snarare flydde från Tensta.

Svenskar måste vara det fegaste folket i världen, som inte protesterar mot detta.

Och våra så kallade journalister sen! Vad hade vi gjort utan alternativa media? Expressen och Aftonbladet, DN och SvD - för att inte tala om SVT och TV4 - sviker sin del av samhällskontraktet genom att inte rapportera dessa bostadsstölder, dessa övergrepp mot svenska medborgare.

Kan ett land blir mer upplöst?